UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Legaturi utile

 

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

 http://www.edu.ro/

Universitatea Dunarea de Jos Galati

 http://www.ugal.ro/

Facultatea Stiinta si Ingineria Alimentelor

http://www.sia.ugal.ro/

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

 http://www.anpm.ro/

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

http://www.anpa.ro/

Garda Nationala de mediu

http://www.gnm.ro