Prezentare

Tipărire

 

In cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor, departamentul Stiinta Alimentelor, Biotehnologii si Acvacultura sunt in derulare trei programe de licenta si doua programe de masterat.

Licenta

Masterat

Toate programele de studii sunt acreditate ARACIS.