UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Fise discipline

 

Disciplina
Fişa disciplinei
ANUL I
Biotehnologii în alimentația organismelor acvatice
Ameliorarea genetică a peștilor
Ingineria sistemelor recirculante din acvacultură
Tehnologia crustaceelor
Tehnici experimentale
Dinamica populațiilor și evaluarea stocurilor de bioresurse acvatice
Fiziologia organismelor acvatice
Tehnologia moluștelor
Legislație în acvacultură și pescuit
FD_SIBA I.13
ANUL II
Ingineria sistemelor recirculante din acvacultură
Managementul nutrienților în sistemele de producție din acvacultură
Monitoringul impactului de mediu al acvaculturii
Biosecuritatea în exploatarea și producția resurselor acvatice vii
FD_SIBA II.06
Cercetare de marketing
FD_SIBA II.08
Tehnici experimentale
Cercetare asistată lucrare disertație