UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Conducatori de doctorat

 

Domeniul Stiinte Ingineresti

Subdomeniul Inginerie Industrială

Prof.dr.ing. Victor Cristea

Prof.dr.ing. Lucian Oprea

Prof.dr.ing. Neculai Patriche