UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Prezentare

 

In cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor, departamentul Stiinta Alimentelor, Biotehnologii si Acvacultura sunt in derulare trei programe de licenta si doua programe de masterat.

Licenta

  • Pescuit si Acvacultura (PA) - domeniul Zootehnie
  • Pescuit si Industrializarea Pestelui (PIP) - domeniul Ingineria Produselor Alimentare
  • Ecologia si Protectia Mediului (EPM) - domeniul Stiinta Mediului

Masterat

  • Stiinta si Ingineria Bioresurselor Acvatice (SIBA) - domeniul Ingineria Produselor Alimentare
  • Controlul si Expertizarea Calitatii Mediului (CECM) - domeniul Stiinta Mediului

Toate programele de studii sunt acreditate ARACIS.