UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Diseminarea proiectului

Diseminarea proiectului s-a realizat prin distribuirea de: