UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Centre de cercetare

 

Centrul Roman pentru Modelarea Sistemelor Recirculante (MORAS)


 Ecologia si Eexploatarea BIORESURSELOR ACVATICE (EEBA)