UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Proiecte de cercetare 2004-2010

 

Program AGRAL, Contract nr.352/2004, “Tehnologie de valorificare complexa a bioresurselor acvatice prin policultura interspecifica a speciilor de sturioni endemici si aclimatizati”. Obiective proiect...

Program RELANSIN , Contract nr. 1974/2004, “Tehnologie de producere si crestere a hibrizilor si speciilor parentale de sturioni”. Obiective proiect...

Program MENER, Contract CEEX nr. 626/2005, “Rolul populatiilor speciilor in generarea de resurse si servicii ca fundament pentru politicile si strategiile de conservare a biodiversitatii" (PROMOTOR). Obiective proiect...

Program AGRAL, Contract CEEX nr. 7/2005 Parteneriat stiintific si tehnologic pentru promovarea managementului durabil al pescariilor marine romanesti bazat pe abordarea sistemica". Obiective proiect...

Program MENER, Contract CEEX- 645-C/2005, „Conservarea si Managementul durabil al Resurselor Pescaresti"(COMANDUREP). Obiective proiect...

Program AGRAL, Contract CEEX nr. 45/2006, Procedeu complex pentru conservarea durabila a bioresurselor acvatice in unitati sistematice in se ctorul piscicol", (BIOCONSERVSIS). Obiective proiect...

Program AGRAL, Contract CEEX nr. 46/2006, "Sistem integrat de crestere intensiva a pestilor de cultura autohtoni" (SIPA). Obiective proiect...

Program AGRAL, Contract CEEX nr. 49/2006 ”Dignosticul precoce si terapia preventiva a starilor patologice la pestii de cultura in relatie directa cu indicatorii de productie" (DIAGPREV). Obiective proiect...

Program AGRAL, Contract CEEX nr. 50/2006, Coordonator "Parteneriat stiintific pentru dezvoltarea unui sistem recirculant pilot in scopul promovarii si implementarii unor tehnologii inovative de acvacultura superintensiva" (SRAS). Obiective proiect...

Program AGRAL, Contract CEEX nr. 149/2006, Optimizarea si implementarea in acvacultura din Romania a unor tehnologii intensive de crestere a speciilor de pesti cu importanta economica" (INTEHACVA). Obiective proiect...

Program BIOTECH, Contract CEEX nr. 120/2006, Conservarea si utilizarea durabila a sturionilor din Dunarea inferioara" (STURDUN). Obiective proiect...

Program BIOTECH, Contract CEEX nr.121/2006, “Sistem si tehnologie de cretere a speciei Silurus glanis" (SITSOM). Obiective proiect...

Grant CNCSIS, cod 527/2006, Controlul si managementul nutrientilor din efluentii fermelor piscicole din bazinul hidrografic al Prutului inferior si al Siretului inferior". Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 51-096/2007,”Crearea si optimizarea unei tehnologii de crestere intensiva a salaului in sisteme cu apa recirculanta". Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 51-071/14.09.2007, “Evaluarea conditiilor de productie din fermele romanesti de acvacultura in sistem de siguranta alimentara prin abordarea principiilor HACCP” (CIPRINAQUASIG). Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 52-150/2008, ”Dezvoltarea acvaculturii organice a salmonidelor in sisteme recirculante biosecurizate”(SALMOTECH). Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 62093/2008, “Asigurarea biosecuritatii sistemelor recirculante de acvacultura intensiva prin utilizarea probioticelor” (ProBioAcva). Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 52-176/2008, “Cercetari privind metode de estimare a biomasei piscicole in arealele piscicole amenajate” (MASPEST). Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 52-171/2008 “Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultura prin introducerea sistemelor si metodelor de hranire automatizata si de monitorizare a calitatii apei, in vederea incadrarii in cerintele UE privind calitatea mediului si a produselor din acvacultura” (UPGRADEACVA). Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 52-170/2008, "Elaborarea si implementarea unor tehnologii intensive de crestere a speciei Oreochromis niloticus (tilapia) in vederea introducerii ei in acvacultura din Romania" (TEHTIL). Obiective proiect...

Program PNCDI, Contract PN II 52-133/2008, "Cercetari privind factorii limitativi ai populatiei de calcan (Psetta maeotica maxima) de la litoralul romanesc, in vederea evaluarii, exploatarii, conservarii si protectiei speciei". Obiective proiect...