UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

  GRUP DE LUCRU ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI

Fise discipline

 
 
Disciplina
Fişa disciplinei
ANUL I
Matematică I
Matematică II
Chimie anorganică şi analitică, analize fizico-chimice
Chimie organică
Chimie fizică şi coloidală
Informatică aplicată
Politici şi strategii globale de securitate alimentară
Psihologia alimentaţiei umane
Educaţie fizică
Fizică
Chimia alimentelor
Grafică asistată de calculator
Limbă străină I
Limbă străină II
ANUL II
Biochimie I
Biochimie II
Microbiologie generală
Operaţii unitare în industria alimentară I
Operaţii unitare în industria alimentară II
Elemente de inginerie mecanică
Inocuitatea produselor alimentare
Principii şi metode de conservare I
Principii şi metode de conservare II
Limbă străină I
Principiile nutriţiei umane
Elemente de inginerie electrică
Tehnici de comunicare şi prezentare
Practică
ANUL III
Hidrologie
Reproducerea şi selecţia peştilor
Biotehnologii alimentare
Tehnologii generale în industria alimentară I
Tehnologii generale în industria alimentară II
Utilaje în industria alimentară
Contabilitate
Tehnologii generale în acvacultură
Unelte de pescuit şi Tehnica pescuitului
Practică
Ihtiologie
Nutriţia peştilor
Botanică şi zoologie acvatică
Hidrobiologie
Topografie şi cartografie
ANUL IV
Utilaje în industria alimentară
Tehnologii generale în acvacultură
Inginerie în acvacultură I
Inginerie în acvacultură II
Ihtiopatologie I
Ihtiopatologie II
Marketing
Industrializarea peştelui
Unelte de pescuit şi Tehnica pescuitului
Igienă
Ambalaje şi design în industria alimentară
Management
Ecologie şi protecţia mediului
Maşini şi uitlaje în pescuit şi acvacultură
Calculul economic la proiectele de licenţă
Practică